Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

 

Nowy serwis Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się pod adresem http://www.kbw.gov.pl

WYBRANE DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, KOMISARZY WYBORCZYCH ORAZ KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO PODJĘTE W 2015 R.

 

Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy, tj. pełnomocnicy Państwowej Komisji Wyborczej, wykonują stale szereg czynności wynikających z ustawowych zadań i kompetencji, w tym także takich, które nie są związane bezpośrednio z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. Wszystkie te czynności wykonywane są przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego, które zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz innych organów wyborczych. Oznacza to, że Krajowe Biuro Wyborcze przygotowuje materiały dla Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, w tym m. in. projekty: uchwał, komunikatów, obwieszczeń i postanowień, projekty wzorów dokumentów dla komitetów wyborczych, projekty odpowiedzi na pisma i wnioski kierowane do Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych. Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze przedkłada Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzom wyborczym propozycje rozstrzygnięć w związku ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi partii politycznych oraz komitetów wyborczych. Krajowe Biuro Wyborcze wykonuje nadto czynności związane z prowadzeniem przez Państwową Komisję Wyborczą Rejestru Korzyści oraz nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców. Poza tym Krajowe Biuro Wyborcze uczestniczy w międzyresortowych roboczych konsultacjach i pracach, dotyczących kwestii związanych z prawem wyborczym.

(więcej)