Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Komunikat z Konferencji i Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych

 


Komunikat

 Państwowej komisji Wyborczej

z dnia 16 września 2013 r.

             W dniu 14 września br. w Warszawie zakończyła się 22. coroczna międzynarodowa Konferencja i Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych (ACEEEO). W Konferencji uczestniczyło ponad 160 osób z 41 krajów, reprezentujących europejskie i pozaeuropejskie organy wyborcze, organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ośrodki naukowe.

            W czasie obrad (12-14 września br.), których głównym tematem były sprawy stosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w wyborach oraz wyzwania związane z rozwojem mediów społecznościowych i ich wykorzystaniem w procesach wyborczych na 3. sesjach plenarnych wygłoszono 14 referatów  dotyczących problematyki Konferencji.

Obradom  plenarnym towarzyszyły warsztaty, w czasie których prezentowano doświadczenia państw uczestniczących w zakresie rozwoju i perspektyw  technologii informatycznych oraz możliwości udziału mediów społecznościowych w informacyjno-edukacyjnych działaniach organów wyborczych.

Konferencja była też miejscem prezentacji urządzeń wyborczych przez międzynarodowych producentów.

Na zakończenie Konferencji uczestnicy przyjęli rekomendacje dotyczące zastosowania i roli technologii informatycznych oraz mediów społecznościowych w procesach wyborczych.

Drugim ważnym wydarzeniem było Zgromadzenie Ogólne ACEEEO.

W jego wyniku:

- przyjęto strategię rozwoju Stowarzyszenia na lata  2014-2019  wraz  z planem  operacyjnym;

- wybrano w tajnym głosowaniu Zarząd Stowarzyszenia na nową, trzyletnią kadencję. Obecnie, po wyborach, w skład Zarządu wchodzą przedstawiciele organów wyborczych: Bośni i Hercegowiny, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Polski, Rosji i Rumunii;

 - nadano status honorowego członka Stowarzyszenia Władimirowi  Szapowałowi  (b. przewodniczącemu Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy),  Leonardowi Valdesowi (przewodniczącemu Federalnego Instytutu Wyborczego Meksyku) i Zurabowi Karatiszwilemu  (b. przewodniczącemu Centralnej Komisji Gruzji);

- w tajnym głosowaniu powierzono Stałemu Organowi Wyborczemu Rumunii zorganizowanie  w 2014 r. 23. Konferencji i Zgromadzenia Ogólnego ACEEEO.

Załączniki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Grzegorz Gąsior (2012-10-09 09:38:09)
Modyfikujący:
Grzegorz Gąsior (2014-01-20 08:50:09)