Kontakt

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
 
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
biuro@kbw.gov.pl
 
tel. (22) 695 25 44,
(22) 625 26 27,
(22) 695 26 33,
(22) 695 28 60
fax. (22) 622 35 71,
(22) 629 39 59

Odpowiedzi na korespondencję kierowaną drogą elektroniczną do Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego będą udzielane pod warunkiem, że zawierać ona będzie imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby kierującej pismo.

 
KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Beata TOKAJ
Szef Krajowego Biura Wyborczego

tel. (22) 695 25 44,
(22) 625 26 27,
(22) 695 26 33,
(22) 695 28 60
fax. (22) 622 35 71,
(22) 629 39 59

 

Biuro Prasowe

biuroprasowe@pkw.gov.pl
tel. 605 898 609

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59