Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

OŚWIADCZENIE Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. DOTYCZĄCE NIEPRAWDZIWYCH WYPOWIEDZI I PUBLIKACJI MEDIALNYCH DOTYCZĄCYCH „ROSYJSKICH SERWERÓW”

   

                                                                                      Warszawa, dnia 12  czerwca  2013 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-051-1/13

OŚWIADCZENIE
z dnia 12 czerwca 2013 r.

                 Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na powtarzające się nieprawdziwe wypowiedzi i publikacje medialne  dotyczące „rosyjskich serwerów” wykorzystywanych do obliczania wyników głosowania, kolejny raz oświadcza, że serwery są własnością Krajowego Biura Wyborczego, znajdują się na terenie kraju i pozostają pod pełną kontrolą Krajowego Biura Wyborczego.

           Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza oświadcza, że serwery te wykorzystywane są jedynie pomocniczo w procedurach wyborczych,  ponieważ podstawą ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów są  pisemne protokoły sporządzone  przez właściwe komisje wyborcze, podpisane przez wszystkich członków danej komisji wyborczej i opatrzone pieczęcią komisji.

             Polska procedura wyborcza przewiduje, że członkami obwodowych komisji wyborczych, zajmujących się ustalaniem wyników głosowania w obwodach głosowania, są wyłącznie wyborcy wskazani imiennie przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach.

            Przy czynnościach wszystkich komisji wyborczych, włącznie z czynnościami Państwowej Komisji Wyborczej, mogą być obecni mężowie zaufania, czyli wyborcy wskazani przez komitety wyborcze i reprezentujący te komitety.

         Do uprawnień męża zaufania należy porównanie danych z oryginałów protokołów sporządzonych przez komisje wyborcze z danymi wprowadzonymi do systemu elektronicznego Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworsk

Załączniki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Grzegorz Gąsior (2013-06-12 15:33:56)
Modyfikujący:
Grzegorz Gąsior (2014-01-20 08:51:26)